کمیته اجرایی

  • جناب آقای فریبرز یزدان پناه، مشاور ریاست موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • جناب آقای دکتر محمد امیدی نژاد، معاون آموزشی و پژوهشی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • جناب آقای دکتر حسن گلمرادی، معاون اداری و مالی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • جناب آقای دکتر ایمان عابدینی مدیر فناوری اطلاعات
  • جناب آقای دکتر حسن کوهی مدیر امور آموزشی
  • سرکار خانم نیلوفر جعفری، مدیر مالی
  • سرکار خانم لیلا قدیری، مدیر اداری و پشتیبانی
  • جناب آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور، دبیر همایش بانکداری اسلامی