بی شک همایش بانکداری اسلامی، با سابقه برگزاری 29 سال پیاپی و بدون وقفه، را می توان به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در حوزه بانکداری اسلامی در میان دیگر رویدادهای مشابه قلمداد نمود. این همایش هر سال در هفته بانکداری، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، برگزار می شود و طی سال های گذشته فرصتی مغتنم برای بسط دانش و علوم بانکداری، تضارب افکار بین صاحبنظران داخلی و خارجی و هم افزایی میان آنان را به نحو شایسته مهیا ساخته است. مخاطبان اصلی این همایش مدیران و کارشناسان ارشد نظام مالی و بانکی کشور و صاحب-نظران حوزه و دانشگاه هستند که به صورت کاملاً هدفمند انتخاب و به حضور در همایش دعوت می شوند تا از دستاوردهای ارزنده آخرین مطالعات و پژوهش های برتر در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی که در قالب سخنرانی، ارائه مقاله، میزگرد تخصصی و یا کارگاه های آموزشی در روزهای برگزاری همایش ارائه می-شوند، به نحو کاملاً مطلوب استفاده نمایند. یقیناً آشنایی و اشراف مخاطبان و شرکت کنندگان در همایش به مسائل روز بانکی و مالی کشور عزیزمان، عامل اصلی اثربخشی و بکارگیری راهکارها و پیشنهادات صاحبنظران حاضر در همایش در راستای رفع معضلات نظام بانکی و مالی بوده و خواهد بود و علاوه بر این کمک شایانی در امر سیاستگذاری به سیاستگذاران حوزه بانکی و مالی کشور در تدوین بسته های سیاستی پویا و بهینه نموده است. همچنین دستاوردهای علمی همایش از طریق پرتال همایش در سریع-ترین زمان ممکن در اختیار عموم علاقمندان قرار می گیرد و مرجعی برای مطالعات و پژوهش های آتی فراهم می سازد.