تمدید مهلت ارسال مقالات سی امین همایش بانکداری اسلامی
1398-05-19
تمدید مهلت ارسال مقالات سی امین همایش بانکداری اسلامی

با توجه به درخواست نویسندگان محترم و بنابر تصمیم کمیته علمی سی‌‌امین همایش بانکداری اسلامی، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 26 مرداد 1398 تمدید شد و بعد از تاریخ مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

با توجه به زمان پیش بینی شده جهت ارسال مقاله، از تمامی پژوهشگران درخواست می شود به منظور جلوگیری از تراکم مقالات در روزهای پایانی و سهولت در انجام امور داوری، مقالات خود را هر چه سریعتر و با استفاده از قالب ارایه شده در سایت همایش آماده و ارسال نمایند.